Јавне набавке

План јавних набавки за 2024 годину и одлука

Анекс V Плана јавних набавки за 2023 годину и одлука

Aнекс IV Плана јавних набавки за 2023 годину и одлука

Одлука план јавних набавки за 2023 годину

Обавештење о закљученим уговорима за претходне урађене тендере

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДЗ ГРОЦКА ЗА 2021.
ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА(Службени гласник РС
број 91/19 од 24.12.2019. године)

ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДЗ ГРОЦКА ЗА 2021.
ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА(Службени гласник РС
број 91/19 од 24.12.2019. године)

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА ,,ГРОЦКА”

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДЗ ГРОЦКА ЗА 2020.
ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА(Службени гласник РС
број 91/19 од 24.12.2019. године)

Јавна набавка малe вредности – Рачунарске и рачуноводствене услуге ЈНМВ 08/20 – Одржавање програмског модула из система Сигма Мерц

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-ПР-01/20
БИОХЕМИЈСКИ РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ за апарат затвореног типа
COBAS INTEGRA

 Јавна набавка малe вредности – МРКИ УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2020/2021

Јавна набавка мале вредности – ЛОЖ УЉЕ Д-02/20

Јавна набавка мале вредности – Текуће одржавање медицинске опреме У 07/20

Јавна набавка мале вредности – Осигурање лица и имовине за потребе ДЗ Гроцка У 06/20

 Јавна набавка мале вредности – Услуга сакупљања, одвожења и третмана медицинског отпада са потрошним материјалом

Јавна набавка мале вредности – Потрошни материјал и хематолошки реагенси-отворени систем.

Јавна набавка мале вредности – Ситан канцеларијски материјал и медицински обрасци
Д 01/20

Одлука о додели уговораЈавна набавка мале вредности – УСЛУГА
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ

Јавна набавка мале вредности – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HELIANT HEALTH“

Јавна набавка мале вредности – Услуга мобилне, фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Партија 3 – Услуге интернет саобраћаја

План Jавних набавки за 2020. годину

Јавна набавка мале вредности – Услуга мобилне, фиксне телефоније и интернет саобраћаја

Портошни медицински материјал ЈНМВ Д 10/19 за партију 4.Траке и партију 15.Рендген материјал за дигитални апарат

 Бензин и дизел гориво ЈН Д 01/19

 Потрошни медицински материјал ЈНМВ Д 09/19

 Набавка: Рачунарске и рачуноводствене услуге У – 05/19

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеи  Дому здравља ,,Гроцка”

План Jавних набавки

Анекс I плана јавних набавки

Анекс II јавних набавки