Служба за радиолошку дијагностику

У Одељењу РТГ дијагностике обављају се стандардне радиографије, мамографије као и ултразвучни прегледи абдомена и мале карлице. Стално напредовање медицинске технологије доводи до константног пораста броја ових прегледа.Стога запослени у овом одељењу улажу велики напор и залагање, уз редовне едукације из нових техника, као и коришћење савремене опреме.

Одељење је лоцирано у три здравствена објекта у Гроцкој и Винчи се ради стандардна радиографија и ултразвук, а у Калуђерици петком мамографија по упуту изабраних гинеколога.

Руководство

Одговорни техничар
Драгана Кнежевић