ЗС Умчари

Одговорна сестра

СУЗАНА МИЈАИЛОВИЋ

Хитна медицинска помоћ

Радно време: 19-07ч

Начелник службе: Др Даница Ђурђевић Борикић спец. опште медицине

Одговорна сестра службе: Снежана Момчиловић медицинска сестра

Контакт: 011 7874532

Општа медицина

Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 07-13 ч
Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт: 011 7874532

ПЕДИЈАТРИЈА (школски)

Радно време: радним данима 07-14ч,

Суботом, недељом и празником од 08-18ч, пацијенти се збрињавају у ЗС Гроцка

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт: 011 7874532

ПЕДИЈАТРИЈА (предшколско)

Радно време: радним данима 07-14ч,

Суботом, недељом и празником , пацијенти се збрињавају на педијатрији у ЗС Гроцка од 08-18 ч

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт: 011 7874532

Патронажа

Радно време: радним данима 07-14ч, а само понедељком и II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 08-14ч, дежурна патронажна сестра.

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Снежана Богосављевић струковна мед. сестра

Контакт: 011 7874532

Стоматологија

Радно време: у просторијама ОШ. 07-14ч, радним данима

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије,

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт: 011 7874532 069 8342139

Лабораторија

Радно време: радним данима 07-14ч
Начелник службе: Др Каролина Николић
Одговорни лаборант: Снежана Вељковић
Контакт: 0698324118