Финансијска служба

Финансијски план за 2022
Одлука – Финансијски план за 2022
Одлука – Стратегија управљања ризиком
Одлука- План ЈН за 2022
План ЈН за 2022
Стратегија управљања ризиком
Финансијски план
Анекс 1 финансијског плана
Правилник о организацији буџетског рачуноводстава
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Биланс стања за 2020
Биланс стања за 2019