Финансијска служба

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024 ГОДИНУ

АНЕКС III ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023 ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНУ И ОДЛУКА

АНЕКС I ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023 ГОДИНУ И ОДЛУКА

АНЕКС II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023 ГОДИНУ И ОДЛУКА

Финансијски план за 2022
Одлука – Финансијски план за 2022
Одлука – Стратегија управљања ризиком
Одлука- План ЈН за 2022
План ЈН за 2022
Стратегија управљања ризиком
Финансијски план
Анекс 1 финансијског плана
Правилник о организацији буџетског рачуноводстава
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Биланс стања за 2020
Биланс стања за 2019