ЗС Гроцка

Одговорна сестра

Ивана Стеванић

Хитна медицинска помоћ

Радно време: 00-24ч

Начелник службе: Др Даница Ђурђевић Борикић спец.опште медицине

Одговорна сестра службе: Снежана Момчиловић мед.сестра
Контакт: 0118501-336

Општа медицина са кућним лечењем

Начелник службе: Др Славица Арсеновић
Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк.мед.сестра
Радно време: радним данима, I смене 07-14ч , друга смена 13-20ч,
суботом, недељом и празником од 08-18ч
Контакт: 011 8502289

Кућно лечење
Радно време: радним данима 07-14ч,
суботом, недељом и празницима, дежурна екипа.
Контакт: 011 8502-524

Медицина рада

Радно време: радним данима I смене 07-14ч раде као изабрани лекари

Контакт: 069 8324033

Психолог при медицини рада
Радно време: радним данима 07-14ч.

Контакт: 0118500-754

Педијатрија са саветовалиштем за младе и развојним саветовалиштем

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије
Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк.мед.сестра спец.

Педијатрија – Школско
Радно време: радним данима, I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,
суботом, недељом и празником од 08-18ч
Контакт: 0118501-287


Педијатрија – Предшколско
Радно време: радним данима,I смене 07-14ч , II смена 13-20ч
суботом, недељом и празником од 08-18ч
Контакт: 011 8501-287


Развојно саветовалиште
Радно време: 07-12ч, ради уторком и четврком

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт: 0118501-287

Логопед
Радно време: 07-14ч, уторак и четвртак

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије
Контакт: 0698324106

Психолог при развојном саветовалиште
Радно време: 07-14ч

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк.мед.сестра спец.

Контакт: 0118501-661

Патронажа

Радно време: радним данима 07-14ч, уторак од 13-20ч,

суботом, недељом и државним празницима је дежурна медицинска сестра 08-14ч.

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Снежана Богосављевић, струковна медицинска сестра

Контакт: 0118500-754

Гинекологија

Радно време: понедељак II смена 13-20ч, уторак, среда, четвртак и петак I смене 07-14ч

Начелник службе: Прим Др Сандра Живуловић

Одговорна сестра службе: Соња Антанасијевић гин.ак.сестра

Контакт: 069 8324112

Стоматологија

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар
Радно време: радним данима, 07-20 ч, Суботом од 08-14ч

Контакт: 011 8501661 069 8324124

Стоматологија – школска ( основна школа Гроцка)
Радно време: радним данима, 07-14 ч
Контакт: 069 8324132

Стоматологија – Ортодонција
Радно време: понедељак и среда поподне 13- 20ч, утотак, четвртак и петак преподне 7-14ч

Контакт: 011 8501661 069 8324131

Специјалистичке службе

Одговорна сестра службе: Весна Ранковић

Саветовалиште за дијабетес
Радно време: Среда од 07-20 ч, петак –прати смену др Зорана Михајловића
Контакт: 069 8324111

Интерна медицина
Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч, уторком ради само прва смена.
Контакт: 069 8324111

Офтамологија
Радно време: радним данима 07-14ч
Контакт: 0698324091

Лабораторија
Радно време: I смене 07-14ч , II смена 13-20,
У поподневној смени раде се само хитне крвне слике, урини и седиментација.
Начелник службе: Др Каролина Николић
Одговорни лаборант: Снежана Вељковић
Контакт: 0698324172

Рентген
Радно време: радним данима 07-13ч,

Ултра звучни прегледи се обављају и уторком од 16-20ч.

Одговорни техничар службе: Драгана Кнежевић

Контакт:

Хигијенско – епидемиолошка служба (ХЕС)
Радно време: 07-15ч

Контакт: 011 8501-661 локал 13

Социјална медицина са информатиком
Радно време: 07-15ч

Контакт: 0118502-524

Заједничке службе
Радно време: 07-15ч

Руководилац финансијско економске службе: Дипл. ецц. Јасна Ковачевић
Контакт: 011 8501-124

БЕГАЉИЦА

Општа медицина

Радно време: уторак , среда, четвртак и петак пре подне 0д 07-14ч, а понедељак по подне 13-20ч

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт: 011 7872-505

Физикална медицина
Радно време: пре подне 07-14ч, само терапијске услуге

Одговорни физиотарапеут: Тамара Јордановић струковни тарапеут спец.
Контакт: 011 7872-505