ЗС ВРЧИН

Одговорна сестра пункта

САЊА НИКОЛИЋ

Хитна медицинска помоћ

Радно време: 19-07ч

Начелник службе: Др Даница Ђурђевић Борикић спец. опште медицине

Одговорна сестра службе: Снежана Момчиловић медицинска сестра

Контакт: 011 8055473

Општа медицина са кућним лечењем

Начелник службе: Др Славица Арсеновић
Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра
Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,
Суботом, недељом и празником од 08-14ч
Контакт: 011 8053459

Кућно лечење

Радно време: радним данима 07-14ч,

суботом, недељом и државном празницима дежурна екипа.

Контакт: 011 8055474 069 8324069

ПЕДИЈАТРИЈА

Начелник службе: др Соња Мијић спец. педијатрије
Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Педијатрија – Школско
Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,
Суботом, недељом и празником од 08-18ч, пацијенти се збрињавају у ЗС Гроцка.
Контакт: 011 8055475

Педијатрија – Предшколско
Радно време: I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,
Суботом, недељом и празником од 08-18ч, пацијенти се збрињавају у ЗС Гроцка.
Контакт: 011 8055475

Патронажа

Радно време радним данима 07-14ч, и средом од 13-20ч,

суботом, недељом и државном празницима 8-14ч дежурна екипа.

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Снежана Богосављевић струковна мед. сестра

Контакт: 011 8053459

Гинекологија

Радно време радним даном I смене 07-14ч

Начелник службе: Прим Др. Сандра Живуловић

Одговорна сестра службе: Соња Антанасијевић гин. акушерска сестра

Контакт: 011 8055474

Стоматологија

Радно време: уторак, четвртак и петак I смене 07-14ч , понедељак и среда II смена 13-20ч
Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије
Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар
Контакт: 011 8055475 069 8324136

Интерна медицина

Радно време: уторак I смена 07-14ч , четвртак II смена 13-20 ч
Одговорна сестра службе: Весна Ранковић
Контакт: 011 8053459

Лабораторија

Радно време: радним данима I смене 07-14ч
Начелник службе: Др Каролина Николић
Одговорни лаборант: Снежана Вељковић
Контакт: 0698324142