Служба за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем

Служба опште медицине пружа здравствене услуге лицима старијим од 19 година, у складу са Номенклатуром здравствених услуга на примарном новоу здравствене заштите.
Своја права на здравствену заштиту пацијенти остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром-техничарем.
У служби ради 12-лекара специјалиста опште медицине, 28 доктора медицине, 44 медицинских сестара-техничара ССС, 3 медицинске сестре ВСС.

Рад ове службе организован је у пет здравствених станица и три здравствене амбуланте:

Гроцка: контакт телефон 069-8324110; 011-8502-289
Винча: контакт телефон 011-8035-121, 0698324107
Калуђерица: контакт телефон 0113410822, 0698324108
Умчари: контакт телефон 0698324109, 0117874-532
Врчин: контакт телефон 0698324103, 0118053-459
Ритопек: контакт телефон 0698324037, 0118063112
Заклопача: контакт телефон 0698324037
Бегаљица: контакт телефон 0698324048, 0118530-246

У циљу очувања и унапређења здравља одраслог становништва у служби опште медицине спроводе се превентивни прегледи.

Такође у оквиру ове службе је и одсек кућног лечења у коме раде четири лекара и пет медицинских сестара, а рад организован је на четири пункта:

Винча, контакт телефон 0698324066
Калуђерица, контакт телефон 0698324067
Гроцка, контакт телефон 0698324065
Врчин, контакт телефон 0698324069

Кућно лечење пружа здравствене услуге, по налогу изабраног лекара пацијентима који су тренутно или трајно непокретни, као и наставак болничког лечења.

Руководство

Начелник службе
lekar_img
Славица Арсеновић
доктор мeдицине


Одговорна сестра
lekar_img
Ивана Суручић
струковна медицинска сестра