ЗС Kaлуђерица

НАЧЕЛНИК ПУНКТА

ДР БРАНКО АЛЕКСАНДРИЋ

Одговорна сестра пункта

СНЕЖАНА БОГОСАВЉЕВИЋ

Хитна медицинска помоћ

Радно време: 00-24ч

Начелник службе: Др Даница Ђурђевић Борикић спец. опште медицине

Одговорна сестра службе:  Снежана Момчиловић мед.сестра

Контакт:  011 3410590

Општа медицина са кућним лечењем

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Радно време: I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 08-18 ч

Контакт: 011 3410822

Кућно лечење
Радно време: радним данима 7-14ч,

суботом, недељом и државним празницима дежурна екипа.
Контакт: 069 8324067

ПЕДИЈАТРИЈА

Педијатрија – Предшколско
Радно време: I смене 07-14ч , II смена 13-20,

Суботом, недељом и празником од 08-18 ч
Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк.мед.сестра спец.

Контакт: 011 3410300

Педијатрија – Школско
Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 08-18 ч

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт: 0113414569

Логопед

Радно време: 07-14ч, понедељак – петак

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт: О698324053

Патронажа

Радно време: 07-14ч осим четвртком 13-20ч.

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Снежана Богосављевић струковна мед. сестра

Контакт: 011 3410304

Гинекологија

Радно време: I смене 07-14ч II смена 13-20ч – осим петка, када ради само прва смена
Начелник службе: Прим др Сандра Живуловић
Одговорна сестра службе: Соња Антанасијевић
Контакт: 011 3410302

Стоматологија

Радно време: 07-20ч, Суботом од 08-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт: 069 8324123

Стоматологија – основна школа Калуђерица
Радно време: 07-20ч, једна недеља преподне, наредна поподне

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт: 011 3415678 069 8324130

Физикална медицина

Радно време: радним данима

Лекарски прегледи: радним данима 07-14ч

Физикална терапија: 08-20ч

Одговорни физиотерапеут: Тамара Јордановић

Контакт: 011 3492800

Специјалистичка служба

Одговорна сестра службе: Весна Ранковић, медицински техничар

Саветовалиште за дијабетес
Радно време: прати смену др Љиљане Јеремић
Контакт телефон: 0698324015

Интерна медицина

Радно време: радним данима прва смена 07-14ч, друга смена 13-20 ч (осим четвртка)

Контакт: 069 8324015

ОРЛ

Радно време: уторак, среда, четвртак петак прва смена 07-14ч, понедељак друга смена 13-20 ч

Контакт: 069 8324072

Лабораторија

Радно време: радним данима 07-14ч

Начелник службе: Др Каролина Николић
Одговорни лаборант: Снежана Вељковић

Контакт: 0698324120