Контакт

Дом здравља Гроцка,
Српско – Грчког пријатељства 17,
11306, Гроцка

dzgrocka@dzgrocka.rs

+38111 8501661