Конкурси

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

  • доктора медицине – специјалисте гинекологије и акушерства
  • медицинску сестру – техничара општег смера
  • возача санитетског возила
  • спремачицу просторија

ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

ОДЛУКА О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

КОНКУРС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЗ ГРОЦКА 01 06 2022

ОГЛАС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 23.03.2022