Конкурси

ОДЛУКА О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 • доктор медицине спацијалиста ургентне медицине са VI2 степеном стручне спреме

ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМУ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

 • специјализација из области педијатрије – 1 доктора медицине
 • специјализација из области опште медицине – 1 доктора медицине
 • специјализација из области гинекологије и акушерства – 1 доктора медицине
 • специјализација из области психијатрије – 1 доктора медицине

ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

 • доктора медицине – специјалисте педијатрије
 • доктора медицине – изарани лекар
 • медицинску сестру – техничара општег смера
 • медицинску сестру – техничара педијатријског смера
 • домара-ложача
 • спремачица просторија

ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

 • доктора медицине – специјалисте гинекологије и акушерства
 • медицинску сестру – техничара општег смера
 • возача санитетског возила
 • спремачицу просторија

ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

ОДЛУКА О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

КОНКУРС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЗ ГРОЦКА 01 06 2022

ОГЛАС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 23.03.2022