Служба за лабораторијску дијагностику

Упуство пацијенту за долазак у лабораторију:

 • 12 сати пре давања крви на анализу не узимати храну!
 • За контролу, после лечења малокрвности, препарате гвожђа не узимати 10-14 дана (због веродостојности резултата).
 • Јутро кад се даје крв за анализу ПТ И ИНР-а НЕ УЗИМАТИ ТЕРАПИЈУ!!!
 • Урин се даје на анализу у стерилним чашицама за урин, купљеним у апотеци. Сакупља се први јутарњи урин, средњи млаз.

Право на приоритет:

 • Труднице
 • Деца
 • Пацијенти којима је лекар због болести или лошег општег стања написао хитно (CITO) и оверио приоритет на упуту

Присуство родитеља или неког другог пунолетног члана породице је обавезно када се крв вади малолетни пацијентима.

Структура запослених:

 • 2 доктора медицине-специјалисти клиничке биохемије
 • 1 дипломирани молекуларни биолог и физиолог-здравствени сарадник
 • 3 виша лабораторијска техничара
 • 15 лабораторијска техничара

Делатност службе:

Служба лабораторијске дијагностике се бави узимањем и лабораторијским испитивањем узорака крви (хематолошке,биохемијске анализе и анализе коагулације),

прегледом урина узимањем узорака за микробиолошка испитивања који се шаљу у ГЗЗЈЗ и тестирањем на Sars CoV-2 (антигенски тестови, серолошки квалитативни тестови и узорковање за ПЦР који се шаље на Торлак).
За информације о анализама које се не раде позовите службени телефон 069/8324172.

Опремљеност:

Лабораторије су опремљене хематолошким анализаторима (,Мythic 18, Мythic 22 и BC 1800 ), биохемијским анализаторима (Cobas integra 400+), аутоматским коагулометром ( Thrombolyzer compact X), уринанализатором (ФУС-2000) као и осталим уређајима неопходним да се обезбеди квалитетна услуга пацијентима.

Лабораторија ради у ЛИС-у (лабораторијски информациони систем) тако да пацијенти долазе само да дају узорак на анализу, а резултати су електронски генерисани и директно се шаљу у електронски картон пацијента којем могу приступити лекари у оквиру ДЗ Гроцка.

Превентивни рад:

Све лабораторије у оквиру СЛД Д.З. Гроцка врше анализирање узорака у оквиру систематских прегледа деце предшколског узраста (април-мај) као и школске деце. Уоквиру лабораторије у Гроцкој спроводе се превентивни програм за запослене у фирмама у сарадњи са медицином рада (периодични систематски прегледи).

Лабораторија учествује у скрининзима који се спроводе у ДЗ, као и у раду саветовалишта за дијабетес.

Едукација

Запослени у СЛД редовно похађају многобројне курсеве за иновацију знања.Биохемичари стичу нова знања у оквиру конгреса и симпозијума као и на другим предавањима које организују Фармацеутски факултет, Медицински факултет, Друштво медицинских биохемичара и Српско лекарско друштво. Редовно се прате сва онлајн предавања пошто све лабораторије имају приступ интернету. Сви запослени у СЛД такође прате и предавања која су организовна у Д.З.Гроцка.

ТЕСТИРАЊЕ НА SARS COV-2
• Антигенски тестови и серолошки тестови ( квалитативни: позитивни/негативни , а не титар) се раде :
— радним данима у свим лабораторијама у оквиру ДЗ Гроцка у оквиру радног времена на основу интерног упута лаекар.
–суботом, недељом и празницима у лабораторији у Гроцкој од 8-13ч.
• PCR се ради :
— радним данима у лабораторији Гроцкој од 8-18ч.
— суботом, недељом и празницима у лабораторији у Гроцка од 8-13ч.

Радно време

 • Лабораторије на пунктовима Калуђерица, Винча, Умчари и Врчин
  радним данима само пре подне од 07 до 14 часова
 • Лабораторија у Гроцкој ради:
  радним данима прва смена од 07 до 14ч а по подневна од 13 до 20 ч.
 • Суботом, недељом и празницима ради се само ккс и тестираља на Sars Cov-2 од 8-14ч.

Контакт

 • Гроцка
  Телефон: 0698324172
 • Калуђерица
  Телефон: 0698324120
 • Винча
  Телефон: 0698324094
 • Врчин
  Телефон: 0698324142
 • Умчари
  Телефон: 069/8324-118

Руководство

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ ДЗ ГРОЦКА:
Др. спец. кл. биохемије Каролина Николић
ОДГОВОРНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР:
Струковни лабораторијски техничар Снежана Вељковић