Стоматолшка служба

Стоматолошка служба ДЗ Гроцка пружа стоматолошке здравствене услуге свим грађанима на територији општине Гроцка и то тако што:

Деца до навршених 18. година и студенти у трајању високошколског образовања, а најкасније до 26. године живота,
Труднице и породиље до годину дана, остварују право на бесплатне стоматолошке услуге.
Поред њих на бесплатне стоматолошке услуге могу да рачунају и лица која су на евиденцији Националне службе запошљавања уз одговарајућу потврду коју добијају из надлежне филијале РФЗО-а, а такође и лица чији је месечни износ примања испод прописаног цензуса.
На израду бесплатних мобилних протетских надокнада уз оверени одговарајући налог у надлежној филијали РФЗО-а имају лица старија од 65.година живота.
Своја права на стоматолошку здравствену заштиту наши пацијенти остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са стоматолошком сестром-техничаром.

У служби ради:

16 др стоматологије, од тога су двоје специјалисти ортопедије вилица и троје специјалисти дечије и превентивне стоматологије.
Поред њих у служби ради 18 стоматолошких сестара и 5 зубних техничара.
Рад стоматолошке службе организован је у пет здравствених станица као и у основним школама у Калуђерици, Винчи, Гроцкој и Умчарима.

Поред свих стоматолошких услуга које пружа према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите, стоматолошка служба ДЗ Гроцка обавља:
систематске и контролне стоматолошке прегледе као и превентивне прегледе, деце, трудница и породиља.

Поред прегледа стоматолошка служба пружа и превентивне стоматолошке здравствене услуге као што су:

заливање фусура,
флуорузација,
уклањање меких наслага,
такође обавља и здравствено васпитни рад,кроз индивидуални и групни здравствено васпитни рад.

Руководство

Начелник службе
Др Соња Сатарић
доктор стоматологије


Одговорна сестра
Ксенија Теофиловић
зубни техничар