ЗС ВИНЧА

Одговорна сестра пункта

МИЛАНКА НИКОЛИЋ

Радно време

Радно време Вакциналног пункта у Здравственој станици Винча од 31.10.2022.

Радним даном од 08-15 ч, суботом од 08-18 ч

Недељом не ради.

Контакт: 0698324228

Хитна медицинска помоћ

Начелник службе: Др Даница Ђурђевић Борикић спец. опште медицине
Одговорна сестра службе: Снежана Момчиловић мед.сестра
Радно време: радним даном 20-07ч, а празником и викендом од 18ч-08ч
Контакт: 011 8035330

Општа медицина са кућним лечењем

Начелник службе: Др Славица Арсеновић
Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра
Радно време: радниум данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,
Суботом, недељом и празником од 08-18ч
Контакт: 011 8035 121/ 069 8324107

Кућно лечење

Радно време: радним данима 07-14ч,

суботом, недељом и државним празницима дежурна екипа.

Контакт: 0698324-066

Лабораторија

Радно време: радним данима 07-14ч

Начелник службе: Др Каролина Николић
Одговорни лаборант: Снежана Вељковић

Контакт: 0698324094

Патронажа

Дислоцирана у ЗС Калуђерица

Радно време: радним данима 07-14ч, петком и по подне 13-20,

Сваког петка по једна патронажна сестра ради после подне

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Снежана Богосављевић струковна мед.сестра

Контакт: 069 8324078

Стоматологија

Стоматологија – служба стоматолошке здравствене заштите, осим у ОШ Винча је дислоцирана у ЗС Калуђерица , потребне информације могу се добити на постојећим бројевима телефона

Стоматологија- дечије

Радно време: понедељак,уторак и петак пре подне 13-20ч, среда и четвртак по подне 7-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт: О69 8324138

Стоматологија – основна школа Винча

Радно време: радно време се ускађује са сменам у школи. Обавштеље је истакнуто на огласној табли.

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт: О69 8324133

Стоматологија – Ортодонција

Радно време: среда и четвртак после подне 13-20ч, понедељак уторак и петак пре подне 07-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт: О69 8324138

Ритопек

Радно време: Општа медицина радно време I смене 07-14ч, ради понедељком, средом и петком.

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт: 011 8063112 0698324037

Физикална медицина и рехабилитација

Дислоцирана у амбуланту Калуђерица и Бегаљица

Информације на телефон:

Калуђерица 011 3492800
Бегаљица 011 8530366

Одговорни терапеут службе: Тамара Јордановић