Лекарска уверења

Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Лекарска уверења УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Лекарска уверења за упис у средњу школу се издају у служби за здравствену заштиту деце и омладине по цени од 354,00 динара.
Лекарска уверења за упис на струковним студијама и факултетима могу се издавати у служби за здравствену заштиту деце и омладине и то по цени од 1.550,00 динара.
Уплату, обављају заинтересована лица , у банци или пошти, на жиро рачун број 840-607-667-48, позив на број:

За педијатрију ЗС Врчин 2-4-240
За педијатрију ЗС Калуђерица 3-4-240
За педијатрију ЗС Винча 4-4-240
За педијатрију ЗС Умчари 5-4-240
За педијатрију ЗС Гроцка 6-4-240

Један примерак уплатнице задржати у служби, а један достављати рачуноводству.

ОСТАЛА ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА –ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ РАДНИМ ДАНИМА ПРЕ ПОДНЕ НА БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА 011/8501661-ЛОКАЛ 14