Дом здравља Гроцка


О здравственој станици

Дом здравља Гроцка је здравствена установа примарне здравствене заштите. Медицинске службе су:

 • Служба за здравствену заштиту деце са поливалентном патронажом и развојним саветовалиштем
 • Служба за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем
 • Служба за здравствену заштиту жена, служба за здравствену заштиту радника
 • Служба за здравствену заштиту жена
 • Служба за здравствену заштиту радника
 • Служба служба хитне медицинске помоћи
 • Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Служба за стоматолошку здравствену заштиту
 • Специјалистичко-консултативна служба
  • Интерна медицина
  • ОРЛ
  • Неуропсихијатрија
  • Офталмологија
  • Социјална медицина са информатиком
  • ХЕС
 • Службе медицинске подршке:
  • Служба за лабораторијску дијагностику
  • Служба за радиолошку дијагностику
 • Немедицинске службе:
  • Служба за правно-кадровске и опште послове
  • Финансијско-економска служба
  • Служба за јавне набавке
  • Техничка служба
У свим здравственим станицама рад се обавља двосменски и то 07-14h,13-20h, у амбулантама од 07-14h, док је цела територија општине Гроцка покривена екипама Хитне помоћи 24 часа.

Радно време:

 • Радним данима: од 07 до 20 часова, у амбулантама од 07 до 14 часова
 • Дежурство: суботом, недељом и празником од 08 до 18 часова
 • Контакт

 • Телефон: 011/8501-661
 • Е-маил: info@dzgrocka.rs
 • Општи подаци

 • Адреса: Српско-грчког пријатељства 17
 • Матични број: 07047649
 • ПИБ: 101187363
 • Број пословног рачуна: 840-607661-66 Управа за трезор
 • Мапа

  Галерија

  image-1
  image-1
  image-1
  image-1