Руководство


Руководство

Директор

Небојша Благојевић

  • Звање: Доктор медицине
  • Телефон: 011/8500-549
  • Е-маил: direktor@dzgrocka.rs

Главна сестра

Оливера Живић
струковна медицинска сестра

Руководилац службе за правно-кадровске и опште послове

Јованка Кукобат
дипломирани правник

Руководилац финансијско-економске службе

Јасна Ковачевић
дипломирани економиста

Службеник за јавне набавке

Лидија Маднић
дипломирани економиста

Шеф техничке службе

Златко Петровић
дипломирани економиста